• GDT tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 20%

    09/11/2021 09:27

    (BĐT) - Ngày 17/11 tới, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 26/11.
  • GDT chốt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

    30/08/2021 10:27

    (BĐT) - Ngày 17/9 tới, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT) sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 9/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư