#Bơm châu Âu
Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc: Chọn xong nhà thầu 3 gói xây lắp lớn

(BĐT) - Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Ban ODA Vĩnh Phúc) vừa lựa chọn xong nhà thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp lớn CW03, CW07 và CW08 (với tổng giá gói thầu 865 tỷ đồng) thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu và dự kiến khởi công công trình trong tháng 1/2022.
Gói thầu thu hút 5 nhà thầu tham dự, trong đó Công ty CP Kỹ thuật Seen chào giá thấp nhất là 168,814 tỷ đồng, giảm 18,6% so với giá gói thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Mở gói thầu 207 tỷ đồng tại Bình Định: Cạnh tranh lớn, giảm giá sâu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định vừa mở Gói thầu QN-1.7 Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy Xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m3/ngày. Gói thầu thu hút sự tham dự của nhiều nhà thầu, trong đó ghi nhận mức giảm giá cao nhất lên tới 38,6 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ giảm giá 18,6%.
Hai gói thầu cung cấp, lắp đặt, xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom có tổng giá dự toán hơn 341,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Lê Tiên

Mở 2 gói thầu lớn thuộc dự án đô thị loại II - tỉnh Vĩnh Phúc

(BĐT) - Sau nhiều lần phải lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, mới đây, 2 gói thầu giá trị lớn thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất mở thầu. 2 gói thầu thu hút tổng số 5 nhà thầu tham dự, trong đó quy tụ những nhà thầu tên tuổi trong lĩnh vực thi công thoát nước và xử lý nước thải.

Kết nối đầu tư