#Xây dựng Thương mại Long Bình
Nhiều dự án hạ tầng giao thông tại TP. Đà Nẵng khan hiếm vật liệu đất đắp nền. Ảnh: Hà Minh

Đà Nẵng: Nguy cơ chậm đưa mỏ đất trúng đấu giá vào khai thác

(BĐT) - Trong khi tình trạng khan hiếm vật liệu đắp nền vẫn tiếp diễn, hai mỏ với tổng trữ lượng gần 1,8 triệu m3 đất tại TP. Đà Nẵng đã có kết quả trúng đấu giá gần 8 tháng nhưng chưa hoàn thành thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng, có nguy cơ chậm đưa vào khai thác.

Kết nối đầu tư