• Nhiều bất cập tại Dự án Thủy điện Trà Khúc 1 (Quảng Ngãi)

    14/05/2022 07:47

    (BĐT) -  Dự án Thủy điện Trà Khúc 1 chưa hoàn tất một số thủ tục quan trọng về đất đai, xây dựng; chưa hoàn thành thủ tục thanh lý hạ tầng kĩ thuật nhà nước nằm trong vùng Dự án; chưa có phương án làm đường thay thế đường liên xã nằm trong vùng dự án khi thi công công trình.

chuyên đề

Kết nối đầu tư