#Tuần lễ cấp cao APEC
Việc hầm chui liên tục bị ngập nước đã khiến người dân đặt ra câu hỏi về chất lượng công trình

Nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (Đà Nẵng): Vì sao 5 năm chưa được bàn giao?

(BĐT) - Được thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng từ năm 2017 để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng, nhưng đã 5 năm trôi qua, công trình nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (hầm chui) vẫn chưa được bàn giao. Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết, UBND Thành phố đang yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khắc phục sự cố để có thể nghiệm thu công trình vào tháng 11 này.
Đà Nẵng ưu tiên bố trí vốn xử lý điểm ngập úng

Đà Nẵng ưu tiên bố trí vốn xử lý điểm ngập úng

(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phát đi văn bản yêu cầu xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn Thành phố hiện nay nhằm phục vụ công tác tổ chức APEC 2017; đồng thời ưu tiên bố trí vốn để xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn Thành phố hiện nay.