• Rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu khảo sát thiết kế: Một chiêu hạn chế cạnh tranh

    27/09/2021 14:00

    (BĐT) - Thời gian gần đây, nhiều gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế được công bố mời thầu với thời gian thực hiện hợp đồng thần tốc. Thậm chí nhiều trường hợp thời gian thực hiện chỉ gói gọn trong 10 ngày. Đây là tiêu chí rất bất cập, dẫn tới hạn chế cạnh tranh và có thể dẫn đến những nguy hại lâu dài về chất lượng của toàn bộ dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư