#triển khai dự án PPP
Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo vướng về công tác giải phóng mặt bằng và mỏ vật liệu đất đắp. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Thống nhất cách hiểu để thuận lợi triển khai dự án PPP

(BĐT) - Theo kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đa phần những vấn đề vướng mắc đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là do cách hiểu chưa thống nhất trong thực hiện, vận dụng quy định của pháp luật, cần được hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT đã tổng hợp 5 dự án PPP đang gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.