• Lo đại sự quốc gia cũng cần tính đến thân phận 2.000 trẻ em mồ côi

    21/10/2021 14:20

    (BĐT) - Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, đại biểu Quốc hội Đồng Tháp cho rằng, Chương trình sóng và máy tính cho trẻ em đã được mặt “sóng”, còn máy tính vẫn là chuyện chưa thể xong ngay. Mặt khác, khi lo chuyện đại sự quốc gia do tác động của Covid-19, cũng cần tính đến thân phận của 2.000 trẻ em mồ côi cần có hồ sơ lý lịch để hỗ trợ các em lâu dài.

chuyên đề

Kết nối đầu tư