• Phía sau việc nhiều địa phương trả lại vốn ODA

    24/09/2021 10:00

    (BĐT) - Năm 2020, lần đầu tiên một số bộ, ngành trả lại vốn ODA được giao. Năm nay, đến thời điểm này, nhiều địa phương cũng có đề xuất trả hoặc điều chỉnh giảm kế hoạch do không có khả năng giải ngân vốn ODA. Theo nhiều ý kiến, dù với những lý do khác nhau và việc trả vốn là ngoài ý muốn, nhưng các địa phương cần quan tâm hơn đến xây dựng kế hoạch, dự báo nhu cầu để nguồn lực không bị lãng phí, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

chuyên đề

Kết nối đầu tư