#tổng mức đầu tư
Ảnh minh họa: Internet

Phê duyệt dự toán và điều chỉnh kế hoạch chọn nhà thầu Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

(BĐT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa phê duyệt Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công), dự toán xây dựng; Bổ sung, thay thế khung tiêu chuẩn; Dự toán các gói thầu và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) các hạng mục công trình nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ; tổng dự toán Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.