• DNNN “hết đường” vi phạm công bố thông tin

    10/09/2020 14:00

    (BĐT) - Công bố thông tin (CBTT) nhằm minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp (DN). Song không ít doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa tuân thủ nghiêm túc quy định này.
  • Nhiều tổng công ty “dè dặt” đấu thầu qua mạng

    27/02/2020 14:00

    (BĐT) - Theo thống kê của Báo Đấu thầu, năm 2019, bên cạnh những tập đoàn nỗ lực triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thì nhiều tổng công ty vẫn tỏ ra dè dặt với ĐTQM như: Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư