• Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Thúc tiến độ thi công

    01/07/2021 14:00

    (BĐT) - Theo kế hoạch, Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị động lực Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành vào tháng 6/2025. Việc hoàn thành đúng tiến độ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp địa phương nâng cao tính cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư