• Thủy sản Hùng Vương tiếp tục báo lỗ trong quý II/2018

  11/06/2018 09:00

  (BĐT) - Theo báo cáo tài chính tự lập quý II/2018 cho năm tài chính bắt đầu từ 1/10/2017 đến 30/9/2018, doanh thu thuần của Công ty CP Thủy sản Hùng Vương trong quý II chỉ đạt 2.580 tỷ đồng, bằng 44% so với cùng kỳ năm trước. Dòng thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động khiến lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ tiếp 194,3 tỷ đồng. 
 • Thủy sản Hùng Vương: Sau kiểm toán, lỗ thêm 580 tỷ

  16/01/2018 08:00

  (BĐT) - Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, kiểm toán Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh việc Công ty CP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) đã phát sinh khoản lỗ sau thuế 712,96 tỷ đồng cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2017.
 • Nhiều ngân hàng mắc kẹt với Thủy sản Hùng Vương

  28/06/2017 10:00

  (BĐT) - Với chiến lược tăng trưởng bằng M&A, Công ty CP Hùng Vương (Thủy sản Hùng Vương, mã chứng khoán HVG) đã xây dựng được một đế chế trong lĩnh vực thủy sản với mức giá cổ phiếu thời hoàng kim lên đến 100 nghìn đồng. 
 • Kỳ lạ Báo cáo tài chính của Thủy sản Hùng Vương

  07/06/2016 07:08

  (BĐT) - Thông thường, những chênh lệch giữa báo cáo tài chính do doanh nghiệp tự lập với báo cáo tài chính sau soát xét của công ty kiểm toán là khó tránh khỏi do những quan điểm khác nhau trong việc ghi nhận doanh thu/chi phí cũng như các khoản mục khác. Tuy nhiên, không ít trường hợp, báo cáo sau soát xét/kiểm toán của các công ty có sự chênh lệch đáng kể, khiến nhà đầu tư nghi ngại.

chuyên đề

Kết nối đầu tư