• Đắk Lắk: Yêu cầu giấy phép bán hàng với hàng hóa thông dụng

    10/12/2021 14:00

    (BĐT) - Ngay sau khi hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 07 thuộc Dự án Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được phát hành, 2 nhà thầu đã có văn bản đề nghị Bên mời thầu lược bỏ hoặc điều chỉnh một số tiêu chí được xem là hạn chế cạnh tranh tại HSMT, đặc biệt là yêu cầu về giấy phép bán hàng từ nhà sản xuất.

chuyên đề

Kết nối đầu tư