• Hụt thu lớn, nhà đầu tư BOT thêm nỗi lo phí ETC

    15/09/2020 10:00

    (BĐT) - Ủng hộ, tuân thủ chủ trương thu phí điện tử không dừng (ETC), nhưng nhiều nhà đầu tư BOT chia sẻ nỗi lo trong bối cảnh khó khăn, thu không đủ bù chi phí duy tu bảo dưỡng, vận hành dự án BOT và tương lai vẫn còn rất ảm đạm, sắp tới lại gánh thêm chi phí ETC.
  • Xây dựng Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử không dừng

    23/06/2020 08:05

    (BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trình Thủ tướng trước ngày 15/7/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư