• [Infographic] Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng 2021 inforgraphic

    25/09/2021 18:57

    (BĐT) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/9/2021, bất chấp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư