• Tạo thuận lợi hơn nữa trong lựa chọn nhà đầu tư

    27/12/2021 14:00

    (BĐT) - Kể từ ngày 1/1/2022, Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ có hiệu lực thi hành. Nhiều hướng dẫn mới tại Thông tư được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn cho công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.
  • Mua sắm theo CPTPP: Tạo thuận lợi cho nhà thầu

    16/12/2020 10:00

    (BĐT) - Thông tư số 09/TT-BKHĐT (Thông tư 09) quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 1/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư