#The Light
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Duy nhất The Light tham gia dự án khu đô thị hơn 3.200 tỷ đồng tại Ninh Bình

(BĐT) - Theo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh công bố, Công ty CP Tập đoàn The Light là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký và đạt năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án.

Kết nối đầu tư