• Thẻ chip contactless - công nghệ của tương lai

    14/07/2021 08:00

    (BĐT) - Xu thế hiện nay trên thế giới là chuyển đổi sang thẻ chip nhằm tăng cường an toàn bảo mật cho thẻ ngân hàng. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi gần đây các ngân hàng thương mại khuyến khích khách hàng chuyển đổi thẻ công nghệ từ hiện có sang công nghệ thẻ chip contactless.

chuyên đề

Kết nối đầu tư