• Cuối năm 2020, nợ xấu nội bảng có thể ở mức trên 4%

    02/07/2020 09:03

    (BĐT) - Dự kiến nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ngân hàng dự báo có thể tăng lên 4% vào cuối năm nay, cao hơn so với mức 1,89% cuối năm 2019 do tăng trưởng tín dụng thấp, doanh nghiệp vẫn còn khó và Thông tư 01 hết hiệu lực.

chuyên đề

Kết nối đầu tư