• Tạm dừng chạy tàu Hà Nội-Đông Hà do mưa lớn

    12/10/2020 16:50

    Ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy một số mác tàu khách từ Hà Nội đến Đông Hà do mưa lũ trong những ngày vừa qua tại một số tỉnh miền Trung đã gây ngập đường ray, không thể tổ chức khai thác chạy tàu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư