#tăng tốc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác gỡ khó, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 235/QĐ-TTg thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng.
Nội hàm chủ đề điều hành kinh tế - xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”.  Ảnh: Thành Trung

Năm 2019: Tăng tốc trong điều hành kinh tế - xã hội

(BĐT) -Sáng ngày 27/11/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ).