#Tân Thành
Từ khi khởi công đến 16/4/2022, sản lượng thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đạt 4.715 tỷ đồng, tương đương 81,8% giá trị xây lắp. Ảnh: NC st

Đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nhiều nhà thầu vào diện cảnh báo

(BĐT) - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong 4 dự án thành phần của Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Chính phủ thông qua mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2022. Đến nay, Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ để có thể cán đích vào cuối tháng 9 tới. Đạt được hiệu quả này, một trong những biện pháp được áp dụng là nhắc nhở, đưa vào diện cảnh báo nhà thầu không đáp ứng tiến độ.
Tân Thành là nhà đầu tư dự án PPP trên 167 tỷ đồng

Tân Thành là nhà đầu tư dự án PPP trên 167 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tân Thành (gọi tắt là Tân Thành) vừa được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án PPP: “Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng dân cư đô thị Yên Thanh”. 

Kết nối đầu tư