• Sở Y tế Ninh Thuận: Thiếu kiểm chứng, xin thu hồi báo cáo vi phạm đấu thầu thuốc

    20/01/2020 14:00

    (BĐT) - Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận vừa xin thu hồi Báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc gửi Bộ Y tế. Thông tin này vừa được bà Phạm Thị Bích Lệ - Phó Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tài chính của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu khi làm rõ về tình hình vi phạm của nhà thầu như đã nêu trong Báo cáo.

chuyên đề

Kết nối đầu tư