• Sở Xây dựng TP.HCM ra mắt ứng dụng tra cứu nhà ở thương mại

    09/12/2019 17:50

    (BĐT) - Ngày 06/12/2019 tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức ra mắt ứng dụng Sở xây dựng trực tuyến - SXD247. Từ nay, người dân thành phố có thể tra cứu thông tin chính thống dự án nhà ở thương mại từ cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án và phản ánh góp ý nhanh chóng về cho Sở.

chuyên đề

Kết nối đầu tư