• Doanh thu năm 2020 giảm mạnh, Sapharco báo lãi 28,3 tỷ đồng

    14/05/2021 08:00

    (BĐT) - Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) đạt 2.709 tỷ đồng, giảm 38,5% so với năm 2019. Tuy vậy, lợi nhuận gộp của Công ty lại đi ngang, đạt 221,5 tỷ đồng.
  • Doanh thu đạt 1.365 tỷ đồng, Sapharco báo lãi ròng 4,5 tỷ sau 6 tháng

    29/09/2020 08:00

    (BĐT) - Theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 1.365 tỷ đồng, sụt giảm 43% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy vậy, lợi nhuận gộp của Công ty lại tăng nhẹ, đạt 89,8 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư