#sản phẩm tái chế
Tăng cường sử dụng sản phẩm tái chế, sản phẩm xanh để giảm chi phí

Tăng cường sử dụng sản phẩm tái chế, sản phẩm xanh để giảm chi phí

(BĐT) - Khó khăn lớn nhất của nhà thầu xây dựng cũng như các nhà thầu cung cấp vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất hiện nay là việc gia tăng chi phí do biến động lớn về giá cả. Các công trình đã trúng thầu, đang thi công đều rất khó khăn, do mọi chi phí đầu vào đều tăng, trong khi chủ đầu tư lại khó chấp nhận điều chỉnh giá cho nhà thầu.