#Quỹ bảo lãnh tín dụng
Một số chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đã được xây dựng và thực hiện nhưng hiệu quả rất kém. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Điểm nghẽn nguồn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp

(BĐT) - Một số chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đã được xây dựng và thực hiện nhưng hiệu quả rất kém. Điều này gây lãng phí nguồn lực thực thi và giảm niềm tin vào hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội. Vì thế, cần xem xét lại công tác thiết kế chính sách hỗ trợ tín dụng, đồng thời, đánh giá tổng thể về các quỹ bảo lãnh tín dụng để tháo gỡ các vướng mắc và tái cơ cấu hoạt động của các quỹ này trong thời gian tới.
Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh tín dụng vẫn rất khiêm tốn. Ảnh: Tiên Giang

Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV: Cầu dẫn vốn vẫn chưa thông

(BĐT) - Hiện Việt Nam có tới 28 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có các chương trình hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, để vay được vốn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng nói chung, thông qua các quỹ bảo lãnh tín dụng nói riêng, DN vẫn gặp rất nhiều khó khăn.