• Nhiều điểm mới trong quản lý tài chính dự án PPP

    02/04/2021 10:32

    (BĐT) - Theo Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư theo phương thức PPP đã được Chính phủ ban hành, quy định quản lý tài chính dự án PPP có nhiều nội dung mới so với giai đoạn trước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư