• Ủng hộ tạo thuận lợi đầu tư, thương mại giữa Việt Nam- Campuchia

    04/06/2021 10:50

    (BĐT) - Tại cuộc hội đàm trực tuyến sáng ngày 3/6/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Xăm-đéc Hêng Xom-rin đều cho rằng, 2 nước cần tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát, kể cả giám sát chung của cơ quan nghị viện 2 nước đối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã được ký giữa 2 nước, làm sâu sắc và thực chất hơn trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia.

chuyên đề

Kết nối đầu tư