• Phúc đáp kiến nghị kiểu “cho có”

    08/10/2020 14:00

    (BĐT) - Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ia HD’rai (tỉnh Kon Tum) là chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các trường học trên địa bàn Huyện. Nhà thầu cho rằng, bên mời thầu (BMT) đánh giá không chính xác, dẫn tới đơn vị trúng thầu bị nghi ngờ không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Trong khi đó, văn bản trả lời kiến nghị lại không đi vào trọng tâm, phúc đáp theo kiểu “cho có”.

chuyên đề

Kết nối đầu tư