• Hà Nội: Nhiều dự án giảm trừ sai tiền sử dụng đất “vàng”

    18/10/2018 14:00

    (BĐT) - Qua thanh tra hàng chục dự án đất “vàng” trên địa bàn TP. Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, sai phạm phổ biến trong xác định tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án này là đã không loại khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất đầu tư khi xác định chi phí xây dựng và đưa khoản chi phí kiểm định và chứng nhận phù hợp chất lượng công trình (1%) chi phí xây dựng vào tổng chi phí phát triển để giảm trừ giá thu tiền sử dụng đất.

chuyên đề

Kết nối đầu tư