• Đặt niềm tin vào thế hệ nhân tài trẻ

    05/02/2019 10:00

    (BĐT) - Tài năng, tâm huyết, dám mơ ước lớn và tự tin hành động - đây là điểm chung của một thế hệ nhân tài trẻ người Việt đang làm việc, cống hiến mỗi ngày cho sự phát triển của công nghệ, giáo dục, kinh doanh… trên toàn cầu, đồng thời ôm ấp khát vọng đóng góp cho quê hương.

chuyên đề

Kết nối đầu tư