• Nhiều "biến tướng" trong yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu

    21/07/2021 14:00

    (BĐT) - Theo quy định, các yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nằm trong số các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Theo đó, cho phép nhà thầu được chứng minh nguồn lực này bằng nhiều phương thức. Tuy nhiên, trên thực tế, việc vận dụng quy định này của các chủ đầu tư, bên mời thầu lại phát sinh nhiều bất cập.
  • Keangnam Hanoi Landmark Tower đổi chủ

    08/01/2016 07:13

    (BĐT) - Tập đoàn AON Holdings, một tập đoàn tài chính quy mô vừa của Hàn Quốc sẽ là chủ sở hữu mới của tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam Hanoi Landmark Tower.

chuyên đề

Kết nối đầu tư