#ngoại hối
Ảnh Internet

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý ngoại hối

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Giá vàng trong nước lình xình quanh 33,5 triệu đồng một lượng khi cung cầu yếu.

Vàng SJC tăng nhẹ theo thế giới

Do thiếu sự liên thông với quốc tế nên mỗi lượng vàng SJC hiện chỉ nhích thêm vài chục nghìn đồng và cung cầu vẫn rất yếu.

Kết nối đầu tư