#ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chuỗi hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vùng “đất lửa” Quảng Trị kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Chuỗi hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vùng “đất lửa” Quảng Trị kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

(BĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vùng “đất lửa” Quảng Trị, với nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân những người đã đóng góp máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Kết nối đầu tư