• Ai mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu của Xây dựng Phú Thượng?

    06/02/2020 09:00

    (BĐT) - Ngay sau khi mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu nhằm giảm dư nợ trái phiếu, chỉ trong ít ngày, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng (gọi tắt là Phú Thượng) liên tiếp phát hành 5 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là các lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm nhưng được nhận bảo lãnh từ bên thứ 3 với sự tham gia của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

chuyên đề

Kết nối đầu tư