• Rủi ro nhìn từ vụ cầu vượt Ngã ba Huế

    04/04/2017 14:00

    (BĐT) - Mới đây, Công ty TNHH BT Ngã ba Huế đã có công văn gửi HĐND, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị bố trí vốn trả nợ cho Dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Dự án có tổng mức đầu tư là 2.050 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2013 và đưa vào sử dụng từ năm 2015. 
  • Ngân hàng tiên phong tài trợ vốn cho dự án PPP

    04/05/2016 06:00

    (BĐT) - Trong số các ngân hàng TMCP không có vốn nhà nước chi phối, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là ngân hàng tiên phong tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, dự án giao thông quan trọng của đất nước. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư