• Đề xuất xây dựng đạo luật riêng phát triển ngành công nghiệp nền tảng

    12/11/2021 07:57

    (BĐT) - Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp nhằm mục tiêu xây dựng xây dựng một đạo luật riêng tập trung vào các cơ chế đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nền tảng đang được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

chuyên đề

Kết nối đầu tư