#Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ảnh Internet

Bộ Tư pháp ban hành thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS) để thực hiện bán đấu giá tài sản (ĐGTS) theo quy định của pháp luật. Trong đó, người có tài sản (NCTS) sẽ tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá các tiêu chí lựa chọn TCĐGTS và chịu trách nhiệm về việc đánh giá này.
Ảnh minh họa: Internet

Sửa đổi tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước)

(BĐT) - UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo đính chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia. Trước đó, Báo Đấu thầu có bài viết “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước): Nhiều tiêu chí đánh giá mang tính địa phương”.
Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng tiêu chí có kinh nghiệm đấu giá từ 10 năm trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ảnh: NC st

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước): Nhiều tiêu chí đánh giá mang tính địa phương

(BĐT) - UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS) là quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư khu chợ xã Đa Kia. Thông báo của bên có tài sản cho thấy nhiều tiêu chí mang tính địa phương đã được đưa ra làm căn cứ đánh giá, có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của các TCĐGTS có năng lực.
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín là nhóm tiêu chí chính, quan trọng trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Ảnh: NC st

Nhức nhối cài cắm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

(BĐT) - Năng lực, kinh nghiệm, uy tín là tiêu chí chính, quan trọng để người có tài sản (NCTS) đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS). Trong quá trình xây dựng Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn TCĐGTS, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc đưa ra các tiêu chí thành phần cho tiêu chí này, xoay quanh các nội dung: số lượng hợp đồng đấu giá; số cuộc đấu giá thành; thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá…

Kết nối đầu tư