• Sửa đổi tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước)

  15/07/2021 15:53

  (BĐT) - UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo đính chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia. Trước đó, Báo Đấu thầu có bài viết “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước): Nhiều tiêu chí đánh giá mang tính địa phương”.
 • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước): Nhiều tiêu chí đánh giá mang tính địa phương

  15/07/2021 14:00

  (BĐT) - UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS) là quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư khu chợ xã Đa Kia. Thông báo của bên có tài sản cho thấy nhiều tiêu chí mang tính địa phương đã được đưa ra làm căn cứ đánh giá, có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của các TCĐGTS có năng lực.
 • Nhức nhối cài cắm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

  29/03/2021 10:00

  (BĐT) - Năng lực, kinh nghiệm, uy tín là tiêu chí chính, quan trọng để người có tài sản (NCTS) đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS). Trong quá trình xây dựng Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn TCĐGTS, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc đưa ra các tiêu chí thành phần cho tiêu chí này, xoay quanh các nội dung: số lượng hợp đồng đấu giá; số cuộc đấu giá thành; thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá…

chuyên đề

Kết nối đầu tư