#lợi suất
Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng trong tháng 2/2024

Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng trong tháng 2/2024

(BĐT) -  Trong tháng 2/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng giá trị trúng thầu đạt 28.170 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 95,49%. Lãi suất phát hành tháng 2 có xu hướng tăng dần với mức tăng khoảng 0,03%/năm so với cuối tháng 1/2024 tại hầu hết các kỳ hạn.