• Gói thầu mua xi măng 47 tỷ đồng tại Hà Giang: Loại nhà thầu có thỏa đáng?

    02/07/2021 14:00

    (BĐT) - Là 1 trong 2 nhà thầu tham dự tại gói thầu cung cấp xi măng cho chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang song bị loại, Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI liên tục có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT). Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Chủ đầu tư vẫn quyết định bảo lưu kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.
  • Gói thầu tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng): Lý do loại nhà thầu có thỏa đáng?

    07/05/2021 14:00

    (BĐT) - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) vừa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu XL - 01 Thi công xây dựng nhà truyền thống, hạ tầng ngoài nhà thuộc Dự án Nhà truyền thống của Học viện Chính trị. Tuy nhiên, một nhà thầu tham dự phản đối kết quả và cho rằng đã bị loại với lý do không thỏa đáng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư