• Nắn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

    10/01/2022 11:19

    Trong 6 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022, các tổ chức tín dụng dự kiến "nới lỏng nhẹ" tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên...

chuyên đề

Kết nối đầu tư