• Nhiều thiếu sót khi lập hồ sơ mời thầu

    04/02/2021 14:00

    (BĐT) - Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn đã có nhiều quy định liên quan đến việc xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT). Tuy nhiên, theo báo cáo hoạt động đấu thầu năm 2020 của một số địa phương, công tác lập HSMT theo các mẫu được ban hành vẫn chưa được tuân thủ triệt để.

chuyên đề

Kết nối đầu tư