#kiến nghị kéo dài
Tình trạng phát sinh kiến nghị phức tạp do đánh giá HSDT chưa khách quan hiện rất phổ biến. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu tùy tiện trong đánh giá HSDT: Nhà thầu bức xúc, kiến nghị kéo dài

(BĐT) - Tình trạng phát sinh kiến nghị phức tạp do đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) chưa khách quan hiện rất phổ biến. Bên mời thầu (BMT) không trả lời đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT), không phúc đáp kiến nghị, không công bố kịp thời báo cáo đánh giá HSDT… càng khiến vấn nạn này chưa có “thuốc đặc trị”.
Gói thầu Lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo...do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai làm CĐT triển khai từ năm 2020 nhưng vướng kiến nghị kéo dài. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại sao gói thầu lọc nước tại Đồng Nai bị kiến nghị kéo dài?

(BĐT) - Gói thầu Lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nông thôn tỉnh có dự toán 22.088.872.800 đồng, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư (CĐT), Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ làm bên mời thầu (BMT). Gói thầu được triển khai từ năm 2020 nhưng vướng kiến nghị kéo dài, phức tạp, đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Kết nối đầu tư