• Hai công ty bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán

    10/01/2020 08:11

    (BĐT) - Công ty TNHH Kiểm toán Asean và Công ty TNHH Kiểm toán Việt vừa bị Bộ Tài chính đưa vào Danh sách doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 31/12/2019) theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12.

chuyên đề

Kết nối đầu tư