• Sớm xây dựng các kịch bản vực dậy nền kinh tế

    13/04/2020 09:00

    (BĐT) - Cuối tuần qua, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, các trưởng ngành đã khẳng định cam kết mạnh mẽ triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư