• Bến Tre lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 740 tỷ đồng

    02/02/2021 08:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới An Thuận, TP. Bến Tre. Theo đó, quý I/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, phương thức lựa chọn 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2021 - 2025.
  • Dự án Khu đô thị mới An Thuận (Bến Tre): Cuộc đấu giữa 2 nhà đầu tư

    06/10/2020 14:00

    (BĐT) - Sau khi thông báo danh mục dự án, Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới An Thuận, thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã thu hút được 2 nhà đầu tư đáp ứng đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Với kết quả này, Dự án sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư