#Khu dân cư Hưng Phú
Kết quả báo cáo, đề xuất của các đơn vị liên quan sẽ trình UBND tỉnh Bến Tre chậm nhất trong tháng 9 này để trình Thường trực UBND Tỉnh xem xét, cho ý kiến. Ảnh: Ngô Ngãi

Khu dân cư Hưng Phú: Đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư

(BĐT) - UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các đơn vị liên quan khi đưa ra các giải pháp đối với Khu dân cư Hưng Phú phải tập trung vào tình hình thực tiễn hiện nay như: tiến độ dự án, cam kết của chủ đầu tư, tình hình dân cư đang sinh sống trong Khu dân cư, dư luận báo chí... Kết quả báo cáo, đề xuất trình UBND Tỉnh chậm nhất trong tháng 9 này để trình Thường trực UBND Tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Kết nối đầu tư